Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής

Δύο αρχιτεκτονικές σχολές, μία ελληνική (Θεσσαλονίκη) και μία γαλλική (Μασσαλία), προβληματίστηκαν πάνω στο θέμα της "Εγκατάλειψης" και παρουσίασαν τη δουλειά τους κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του FichtiArt.

Το έργο Xenia επιβλέφθηκε από την Αρχιτεκτονική Σχολή Θεσσαλονίκης

Η Σχολή Αρχιτεκτονικής της Μασσαλίας διαχειρίστηκε το έργο του σταθμού των Μυκηνών με θέμα την επαναχρησιμοποίηση